VILJA JOBBA

– språkträning med sikte på arbetsmarknaden

För många som är nya i Sverige handlar integration om att bli delaktiga i samhället. I första hand kan det handla om att tillgodogöra sig språket, läsa svenska, skaffa sig en utbildning och ett jobb för att bli en del av ett större sammanhang.

På längre sikt handlar integration om friheten att forma ett självständigt liv; att få en tillvaro där man kan bidra och vara delaktig i samhället. För att korta tiden det tar för nya personer i Sverige att få ett jobb är svenskundervisning med fokus på branscher och yrken viktig. Därmed har också språkundervisning med fokus på jobb blivit allt vanligare.

För att möta dessa nya behov har Vilja förlag utvecklat en ny utgivningslinje som heter VILJA JOBBA.

Vad är VILJA JOBBA?
VILJA JOBBA består av tre delar; en huvudbok, yrkeshäften och skönlitterära böcker med yrkestema. De används bland annat inom Sfi och Yrkessvenska för att stärka de studerande i sin språkinlärning utifrån den bransch de vill jobba inom. Böckerna finns både i fysiskt format och som digitalt läromedel. Till varje bok finns det ett omfattande arbetsmaterial som möjliggör användning av böckerna i undervisningen.

Vill du veta mer om VILJA JOBBA?
Mejla din adress till [email protected], så skickar vi en informationsfolder helt kostnadsfritt.

Här kan du se vilja böcker som ingår i VILJA JOBBA.