Våra samarbetspartners

Vilja gillar givetvis alla, men kanske lite speciellt de som gillar lättläst lika mycket som vi gör!

Det är skönt att vara en del i en större gemenskap. Vi ingår i ett stort nätverk av organisationer och verksamheter som på olika arbetar med språk, integration och mångfaldsfrågor. Här följer en lista med organisationer, samarbetspartner och andra spännande hemsidor som är väl värda ett besök:

Afasi förbundet i Sverige
Autism & Asperger förbundet
BTJ
Bokmässan
Demensförbundet
Dyslexiförbundet FMLS
Fungerande medier
FMLS
ILT Inläsningstjänst
LiSa, Riksförbundet för lärare i svenska som andraspråk
Läromedia
Myndigheten för tillgängliga medier
Nationellt Centrum för svenska som andraspråk
Nypon förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Svenska Dyslexiföreningen
Sveriges Författarförbund
Teskedsorden
Underbara ADHD

Och fler samarbeten är på gång …