Tänk på detta!

Tänk på detta när du ska skriva lättläst

Vi tar gärna emot manus men är måna om att du från början är medveten om Vilja förlags målgrupper. Vi tar bedömer bara lättlästa manus. Om ett manus är lättläst eller inte avgörs givetvis av flera olika faktorer. Några av de viktigaste är dessa:

  • Ett tydligt berättar-jag
  • Ett fåtal karaktärer
  • En rak kronologi
  • En händelse som inte är mer komplex utan att den ryms på cirka 10 000-20 000 tecken
  • Lätta synonymer
  • Inget bildspråk så som metaforer odyl.
  • Inte så mycket dialog
  • Omväxlande långa och korta meningar
  • Att orsak och verkan tydligt framgår
  • Naturligt flyt i språket

 

Paginering
Glöm inte att paginera ditt manus! Vi får manus skickade till oss dagligen. Ofta skrivs de ut. Ibland tappar man ett manus i golvet, innan man har hunnit häfta ihop alla sidor. Om manuset då inte är paginerat blir det jobbigt. Så kom ihåg att skriva ut sidnummer. Tack!

Namn
Det är givetvis viktigt att du har med namn, adress och kontaktuppgifter. Skriv dessa på ett separat försättsblad.

Följebrev
Vi vill gärna att du skickar med ett följebrev där du förklarar syftet med manuset och sätter det i ett sammanhang.

Omfång
Viljas manus brukar ligga mellan 20 000 – 40 000 tecken inkl. blanksteg. Vi tackar sällan ja till längre manus än så. Däremot gillar vi kortare!

Format
Lämna gärna in ditt manus i word-format eller som en PDF.

Skicka ditt manus till manus@viljaforlag.se