Lina Nordstrand

Lina Nordstrand är initiativtagare till Vilja förlag som hon startade som tjugoåring. Vilja förlag ger ut lättläst litteratur för unga vuxna och vuxna som håller på att lära sig svenska. Lina är i grunden journalist och har genom sitt arbete med Vilja skaffat sig fler års erfarenhet av frågor som är kopplade till språkets betydelse för integration.

Lina Nordstrand Foto: Jonatan Bylars
Lina Nordstrand Foto: Jonatan Bylars

Från idé till verklighet
Sedan starten 2012 har hon, i egenskap av förläggare på Vilja, givit ut närmare tvåhundra böcker, både nyskrivna böcker och bearbetade versioner på verk av författare som Henrik Ibsen, Theodor Kallifatides, Patrik Lundberg, Arkan Asaad och Viveca Sten.

”Allt började med att jag träffade en Sfi-lärare som berättade att de var tvungna läsa barnböcker för att träna språket. Barnböcker kan visserligen vara bra, men om du är 35 år och håller på att lära dig svenska måste du ju få läsa om sådant som du kan relatera till – annars förlorar man lust och intresse.”

Ny handbok i integration
Som ett resultat av det senaste årets ökade antal nyanlända är det allt fler som undrar hur de kan bidra till integrationen. Därför ger Vilja nu också ut böcker som vänder sig till etablerade svenskar – och företag – med konkreta tips på vad man kan göra för att främja integrationen. Lina Nordstrand har själv skrivit boken Lilla integrationshandboken som lanserades i juni 2016.

”Jag är övertygad om att en framgångsrik integration är en tvåvägsprocess. Det är lika mycket upp till alla nya svenskar att integrera sig i Sverige som är det är upp till etablerade svenskar att bli en del av ”det nya Sverige”, säger Lina Nordstrand.”

Lina Nordstrand som föreläsare
Lina är grundare av Vilja förlag, social entreprenör, förläggare på Vilja och Nypon, föreläsare och författare. Hon föreläser ofta för skolor, Sfi och bibliotek på temat Lättläst och demokrati. Men också för utbildningar, företag och organisationer om integration och språkets betydelse för en lyckad sådan samt på temat demokrati och engagemang.

Vill du veta mer? Mejla till Lina Nordstrand lina@viljaforlag.se eller ring henne på 0702-91 23 11.