Viljas digitala format

E-böcker
Viljas böcker finns som e-böcker. De finns att köpa hos Adlibris och Bokus. De flesta är i pdf-format, men många finns nu också som e-pub-filer.

Ljudböcker
Du kan lyssna på våra böcker via streamingtjänsten Nextory där de flesta av våra titlar finns tillgängliga som ljudböcker.

ILT Inläsningstjänst
Genom ILT Inläsningstjänst har vi tjänsten Viljas digitala bokhylla. Här kan läsaren läsa e-boken och samtidigt lyssna på ljudboken. Läs mer om Viljas digitala bokhylla här.

Har dina elever rätt till talböcker?
Viljas böcker finns som talbok/Daisy. Genom ILT Inläsningstjänst och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) kan du få tag på Vilja böcker som Talbok. De finns också inlästa som full-text Daisy.