Västra Hamnens skola läser Viljas böcker digitalt

Najib Jaradi och Badri Abdi

Förra året introducerade Vilja förlag en digital tjänst som ett komplement till traditionella böcker. Genom tillgång till text, ljud och bild samtidigt kan inlärningen av svenska språket förenklas. 

Tjänsten har blivit mycket omtyckt och på Västra Hamnens skola i Malmö är elever och lärare överens om att den digitala inlärningen bjuder på ett lustfyllt och effektivt sätt att träna sig i svenska.

Viljas digitala bokhylla gör det möjligt att läsa ett urval av förlagets böcker digitalt och samtidigt lyssna på boken. För prenumererande skolor och kommuner finns tjänsten tillgänglig dygnet runt och kan användas antingen via webben eller via en app. För 15-åriga Najib och Badri som går på Västra Hamnens skola är Viljas digitala bokhylla ett uppskattat komplement i undervisningen och de lyssnar ofta på böckerna även när de kommit hem.

– Att få lyssna på meningarna samtidigt som vi läser är jättebra. Ibland när det går lite fort brukar vi sänka tempot från hundra procent till åttio så blir det ännu enklare att hänga med. Att läsa på det här sättet är roligare än att läsa ”vanliga” böcker. Det känns lättare att ta till sig böckerna på det här sättet, säger Najib Jaradi och Badri Abdi från Afghanistan och Somalia som båda kom till Sverige för drygt ett år sedan.

Erika Grinneby

Komplement till undervisningen
Erika Grinneby är lärare på Västra Hamnens skola och Viljas digitala bokhylla har använts frekvent i hennes klassrum den senaste tiden. Under långa skoldagar menar Erika att Viljas digitala bokhylla är ett avslappnat, men nog så effektivt, komplement till annan mer krävande undervisning.

– Vi brukar växla mellan lustläsning när eleverna lyssnar utan stopp och mer koncentrerad träning i ordförråd när jag ber dem pausa efter några meningar och slå upp de ord de inte förstår. Våra elever kommer från länder med olika modersmål och det är viktigt att ge dem den rätta intonationen i uttalet.

Det räcker inte att lära sig läsa, menar Erika Grinneby vidare.
– Ord och meningar ska ha rätt satsmelodi också. Därför är det en stor fördel att ibland få lyssna på en svensk röst till texten. Än så länge arbetar eleverna med böckerna enskilt men min ambition är att visa böckerna på stor skärm för hela gruppen och sedan diskutera dem tillsammans, säger hon.

TEXT OCH FOTO: ANNA BERGLING

Läs mer om Viljas digitala bokhylla här…