Språket är en nyckel till gemenskap

Bim Wikström använder språket på alla sätt hon kan. När hon inte arbetar som speciallärare på Lärvux skriver hon sångtexter till musikaler, konstruerar korsord och författar läromedel.

Hon är fascinerad av ord och har skrivit allt från visor till läromedel för yngre barn. Hennes första bok på Vilja förlag heter Vägg i vägg. Bim arbetar också som redaktör för lättläst.
– Är det något jag ska vara redaktör för så är det ju lättläst! Som lärare jobbar jag med vuxna som har svårt att läsa, och jag har lärt mig att anpassa och forma texter efter deras behov. Lättläst-tänket finns liksom hela tiden hos mig, säger Bim Wikström.

Hon har alltid sökt sig till sådant som har med ord att göra och älskar att leka med språket. Det gör hon allra mest när hon skriver sångtexter och konstruerar korsord, men även när hon skrivit texter till läromedel. Som författare har Bim Wikström förutom lättläst skrivit en vanlig roman och noveller.

– Det är ganska svårt att skriva lättläst. Man måste hela tiden ha läsargruppen för ögonen, och där har jag ju en fördel som jobbar med målgruppen och vet hur deras läsning ser ut. Det gäller att inte hoppa för mycket i tid, ta in för många karaktärer eller använda för svåra ord.

Varför är det viktigt med lättläst?
– Lättlästa böcker kan vara en ingång i läsningen och det skrivna språket, som i sin tur öppnar många dörrar – språket är verkligen en nyckel till gemenskap. Att se människor upptäcka läsning och knäcka läskoden är helt fantastiskt. Det är också kul att det nu kommer mer lättläst för vuxna, så att de slipper läsa barnböcker.

Läs mer om Vägg i vägg här.