Mary Ingemansson skapar lässtrategier för livet

Hur möjliggör vi läsglädje från grunden och hur skapas de bästa förutsättningarna för djupläsning i skolan? Mary Ingemansson har 25 års erfarenhet från läraryrket och är numera lektor i svenska. Hon har i sin forskning intresserat sig för skönlitterär läsning i allmänhet och djupläsning av historisk skönlitteratur i synnerhet.

I boken Lärande genom skönlitteratur – Djupläsning, förståelse, kunskap (2016) visar Mary Ingemansson en möjlig väg att fördjupa läsandet av skönlitteratur såväl som facklitteratur. Det är genom djupläsning som riktig förståelse sker och nytt lärande uppstår, menar hon.
– Med djupläsning blir budskap och kunskaper i en text integrerade i läsarens redan tidigare kunskaper. För att nå dit behövs lässtrategier som består av textsamtal, omläsningar och tid att diskutera.

Viktigt att sätta sig in i läsandes olika faser

För att komma igång med djupläsningen menar Mary Ingemansson att det är viktigt att sätta sig in i läsandes olika faser, så kallade stances, som tar sin utgångspunkt i receptionsforskningen och Judith A. Langers begrepp envisionment building.
– Börja med en kort text; novell, kapitel eller dikt. Bygg sedan ut med läsning av en hel bok där några kapitel läses i taget. Arbeta sedan muntligt med textsamtal med de fasbaserade frågor som finns i Lärande genom skönlitteratur. Faserna kan också diskuteras med dina elever. Då ser de hur långt de kan komma i sin djupläsning.

Bäst förutsättningar för djupläsning nås genom samarbete mellan lärare och skolbibliotekets personal, ett brett urval av litteratur som passar elevernas ålder, läsnivå och intressen, genomtänkta inköp och en skolbiblioteksplan i läsningens tjänst, menar Mary Ingemansson.
– De skönlitterära titlarna ska passa elevernas ålder, läsnivå och intressen. Dessutom behöver skolan uppmärksamma textsamtal och omläsning, som genererar nytt lärande och det gäller i alla ämnen.

”Eleverna ska erfara självkänsla”

Hon menar också att för att öka motivationen är det viktigt att böcker finns på en lämplig nivå.
– Eleverna ska erfara självkänsla vid läsningen: ” jag vill göra om det här”.