Selma Lagerlöf – orädd utmanare av konventioner

Sveriges modernaste kvinna har hon kallats, Selma Lagerlöf. På tvärs med konventioner och tidsanda, valde hon egna stigar i livet och blev en av Sveriges internationellt mest kända kvinnor. Nu kommer hennes liv i lättläst form i serien ”Ett liv”.

Internationellt känd författare, Nobelpristagare, akademiledamot … merparten saker som man kan sätta ”Sveriges första kvinnliga” framför. Det är troligt att Selma Lagerlöf själv hade uppskattat beskrivningen som modern, tror Annelie Drewsen, författaren som tillsammans med skolbibliotekarien Cilla Dalén gett sig på den omfattande uppgiften att lättläst beskriva Selmas bakgrund, författarskap och intressanta livsval.

Kampen för rösträtt

– Selmas livsberättelse har stor betydelse, både i Sverige och internationellt. Och i allt utmanar hon normerna och gör saker på sitt eget sätt, förklarar Annelie Drewsen, som med samma medförfattare gett ut biografier om Astrid Lindgren och Alfred Nobel.

I biografin finns ingångar till många saker, konstaterar hon. I Selmas fall till samhällets stora omdaning, kampen för kvinnlig rösträtt, kvinnors situation när de inte hade självbestämmande, synen på homosexualitet och mycket mera, som kan vara värdefullt som utgångspunkt i klassrummet.

Cilla Dalén instämmer, och lägger till:
– Och så skrev hon ju så himla bra böcker! Det är talande att det finns så många översättningar och så många bearbetningar till lättläst av just Selmas berättelser. Det är för att storyn är så bra, det griper tag och det funkar, säger hon.

Kampen har varit lång

I Sverige idag tar vi saker som jämställdhet och kvinnors rätt att bestämma över sina egna liv som självklara, konstaterar författarna. Vi glömmer att kampen för detta varit lång.
– Men runt i världen finns det många platser och sammanhang där det fortfarande är långt ifrån självklart med kvinnlig rösträtt och där kvinnor inte har rätt till eget arbete eller att fritt få forma sina liv, säger Cilla Dalén.

Annelie Drewsen håller med.
– Selmas liv visar oss att samhällen förändras, och att vi kan vara en del av det.

Läs mer om Selma Lagerlöf – Ett liv här!

Text: Ann-Sofi Holmgren