Så skapas självständiga läsare

”Idag är det viktigare än någonsin att kunna dra sin egna slutsatser, och då måste man kunna läsa”,  säger läsforskaren Gravity Goldberg.

Hon menar att läsning öppnar dörrar till andras erfarenheter och är en viktig del i att vara en utbildad medborgare. För SvD berättar hon om sin övertygelse att skolan ska lära barn och unga att bli ”lifelong readers”.

Men hur får man egentligen någon att sitta med sin näsa i en bok för resten av livet? Hur skapar man läslust, också hos ovilliga läsare? Goldberg menar att det handlar om två saker; dels något som hon kallar för ”grit”, dels ett dynamiskt sätt att tänka för att utvecklas till just självständiga läsare som läser av egen vilja. Med ”grit” menar hon egenskapen att fortsätta kämpa även om det blir svårt. Incitamentet är att man vill nå ett långsiktigt mål.

Uppmuntra pedagoger på rätt sätt
För att alls kunna fortsätta kämpa med sin läsning måste man ha ett dynamiskt förhållningssätt. Kortfattat går det ut på att tänka att framgång och färdigheter kommer av att träna och anstränga sig. Och här spelar pedagoger en viktig roll för att uppmuntra på rätt sätt.

Vilket mindset man har är inlärt, inte medfött. Vilka ord man använder bidrar i hög grad till att forma barns mindset. Om en lärare säger ”du är så smart, du är en så bra läsare” bidrar det till ett statiskt mindset. Hon menar att man istället bör säga ”Du kunde räkna ut vad det svåra ordet betydde för att du läste texten flera gånger, ser du hur det hjälpte dig?”

Tips för att främja läsandet:

  • Var specifik – sätt ord på vad läsaren gjorde i läsprocessen och vad det resulterade i.
  • Fokusera på vad elev gör snarare än att peka ut hens svagheter.
  • Fokusera på arbetet elev lagt ner i läsprocessen istället för på slutresultatet.
  • Undvik ord som indikerar att eleven läser för din skull, till exempel ”jag gillar att du…”. Säg istället ”du gjorde si och så, det hjälpte dig att…”.

 

Källa: Boken Att utveckla självständiga läsare av Gravity Goldberg/Svenska Dagbladet 290317.

Tack Svenska Dagbladet för en intressant artikel om läsning!

LINA NORDSTRAND, Förlagschef på Vilja förlag

Läs artikeln här!