Lättlästa fotoböcker

Författaren och Sfi-läraren Eva Thors Rudvall skriver Sveriges kanske mest lättlästa böcker för vuxna. Nu är hon aktuell med en ny serie med lättlästa fotoböcker.

Vilja Förlag, "I mataffären" av Eva Thors Rudvall.
Eva Thors Rudvall från boken Gå till mataffären.

Eva Thors Rudvalls böcker är extremt lätta och används ofta inom svenskundervisningen. Framför allt av personer som precis kommit i kontakt med svenska språket. För Eva är både begripligheten och användbarheten viktiga aspekter i böckerna.
– Så långt det är möjligt ska eleverna kunna använda kunskapen så fort de kommer utanför klassrummet.

Eva har tidigare skrivit böcker som kompletteras med illustrationer, bland annat serien om Moa och Ali. Nu kommer hon med lättlästa fotoböcker. Med fotografier tror hon att begripligheten kan öka ytterligare.

Lättare med fotografier
– Jag tror att tecknade bokillustrationer ger läsaren möjlighet att tolka in sina egna erfarenheter och känslor i bilderna. Väl utförda illustrationer kan kanske jämföras med poesi. Fotograferade bilder kan i så fall jämföras med prosa, och kan därför vara lättare att förstå. De är tydligare. Jag tror att båda typerna av illustrationer behövs, att de kompletterar varandra, säger Eva.

Hennes önskan är att böckerna uppmuntrar till samtal och att de får igång muntliga diskussioner. Exempelvis berättar Eva att varje bildtext i boken Gå till mataffären avslutas med en fråga av öppen karaktär.

– Läser man boken tillsammans med någon klasskamrat är det som upplagt för bokprat kring vardagsnära händelser. Och det vill jag gärna: att mina böcker ska locka till samtal, att läsarna ska vrida och vända på sin svenska, träna den, bli säkrare på den, också muntligt.

Läs mer om böckerna i serien Gå till här.