Hej från och tack till – bibliotekarien!

1 mars kan vara en av de bästa dagarna på året. Det är nämligen krama en bibliotekarie-dagen! För att hylla denna fantastiska dag kontaktade vi folk- och skolbibliotekarier runt om i landet. Under februari intervjuade vi elva folk- och skolbibliotekarier om deras syn på biblioteken och deras bästa tips för att skapa läslust.

Vi vet att bibliotek är mer än bara en byggnad fylld med böcker. Bibliotek, både folkbibliotek och skolbibliotek, är viktiga pelare när det kommer till utbildning och kunskapsspridning. För folkbiblioteken ingår det i deras uppdrag – att aktivt verka för demokratin. Folkbiblioteken ska vara öppna för alla, välkomna alla och hjälpa samhällets medborgare att ta del av information. Folkbiblioteken fungerar även som mötesplats där vi alla samlas och umgås på lika villkor.

 

”Jag tycker vi har en viktig roll som utjämnare av socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital.
Främst eftersom det är gratis. Du kan låna en kurs i japanska, hitta den svindyra körkortsboken gratis,
gå på kulturarrangemang eller babyrytmik med ditt barn även om du är ny i staden eller plånboken är tom”.

// Linda Stjernholm,
barnbibliotekarie på Helsingborgs stadsbibliotek

 

Skolan är också en plats med ett tydligt demokratiskt uppdrag – att fostra och utbilda demokratiska medborgare som aktivt kan ta ansvar för sitt samhälle. Det framkommer tydligt när vi pratar med skolbibliotekarier att de vill inget hellre än att vara en aktiv del av det uppdraget och undervisningen.

 

”Jag ser att läsningen går ner bland ungdomar, många kämpar med skolan och känner sig stressade.
Ibland har de svårt med språket och har ett begränsat ordförråd och läsningen kan därför kännas som ett
oöverstigligt berg. Mitt jobb som skolbibliotekarie är därför jätteviktigt eftersom jag kan förklara för
eleverna varför de behöver kunna läsa och utveckla sitt språk mer.”

// Erika Hjalmarsson,
skolbibliotekarie på Rönninge gymnasium, Salems kommun

 

Men det är långt ifrån ett lätt uppdrag att vara skolbibliotekarie. Bland de bibliotekarier vi pratar med uttrycker några att det saknas tillräckligt med kunskap och förståelse för vad bibliotekarier kan bidra med. Flera nämner också lärarnas pressade arbetsmiljö, tiden som aldrig räcker till och hur svårt det kan vara att finna ork och tid till strategiskt långsiktigt arbete över alla skolans avdelningar. Mer behöver göras från högre instanser när det kommer till resurser och att värdesätta biblioteken och kompetensen hos deras personal.

Trots en stundtals svår och frustrerande vardag trumfar glädjen över jobbet allt. Alla uttrycker en stor glädje över att hjälpa personer att hitta nya spännande böcker. Människorna och litteraturen är den ständiga drivkraften.

Anni Söderlind, folkbibliotekarie på Stadsbiblioteket i Malmö, arbetar med äldre och lyfter hur otroligt stor skillnad böcker gör i många äldres liv. Malmö var först ut med tjänsten Boken kommer som sedan flera decennier finns i hela Sverige. Boken kommer innebär att personer som inte kan ta sig till biblioteken får önska bokkassar som levereras hem till dem.

 

”Talböcker är också en stor del av mitt arbete. Många äldre som förlorat synen på äldre dar kan bli
väldigt isolerade. Då blir många ofta storläsare. Vi bränner hela tiden böcker på skivor och skickar dessa
med posten till dem som inte kan ta sig till oss.”

// Anni Söderlind,
folkbibliotekarie på Malmö stadsbibliotek

 

Talböcker och ljudböcker används som vi alla vet även flitigt av många unga. Linda Stjernholm, folkbibliotekarie på Helsingborgs stadsbibliotek, ser e-böcker som en skattkista där det går att hitta det mesta och ha det tillgängligt omedelbart. De digitala formaten kan också bli ett sätt för unga att hitta sina egna lässtrategier.

Läsandet är ett otroligt viktigt redskap för vuxna att hantera. Man behöver veta hur man kan inhämta information och hur man sen bedömer den källkritiskt. Genom texter lär vi oss om våra skyldigheter och rättigheter på arbetsmarknaden, vi kan ta ställning politiskt och hänga med i nyheterna. Det märks tydligt att detta tankesätt sitter i ryggmärgen hos bibliotekarier, oavsett om de arbetar på folk- eller skolbibliotek. Därför är vi så glada över att det finns så många fantastiska platser fyllda med dessa personer som gör oss alla lite smartare varje dag.

Vi vill rikta ett stort tack till alla medverkande. Vi ser fram emot fler djupdyk i skolans och bibliotekets värld framöver!