Här möter du oss på Bokmässan 2018

Bokmässan 2018 bjuder på en hel del spännande föreläsningar och seminarier. Här nedan ser du vilka Nypon och Vilja förlag arrangerar. Klicka på respektive rubrik för att komma till eventet på Facebook.

 

Torsdag

 

Lättläst litteratur – bro eller vindbrygga?

Lättläst beskrivs ofta som en bro till läsning för alla. Om det stämmer: hur bygger vi bron och vem visar vägen? I ett samtal mellan Kerstin Lundberg Hahn, författare till lättlästa böcker, Lena Maria Nordstrand förlagschef på Nypon förlag och Monica Reichenberg, professor på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik på Göteborgs universitet, utreds eventuella fallgropar när utgivningen av lättläst litteratur ökar.

 

Jag vill läsa om mig själv!

Att läsa om litterära karaktärer som Pippi, Katitzi och Philip Pullmans Lyra har stärkt generationer av kvinnor och visat att det visst går att låta tjejerna ta plats. Hur gör vi det till en självklarhet att ungdomsböcker innehåller kvinnliga förebilder? Här samtalar författarna Katarina von Bredow, Pernilla Gesén och Moa Eriksson Sandberg om sina böckers starka och självständiga huvudpersoner.

 

Vägen till modersmålet via svenskan

Hur kan man jobba med läsning och skönlitteratur i modersmålsundervisningen? Aref Farman är lärare och översätter böcker från dari till svenska. Han pratar med förläggare Henny Holmqvist om hur han fördjupar sina elevers språkkunskaper på både svenska och modersmålet genom lättlästa böcker.

 

Fredag

 

Lättläst – en demokratifråga

Fler och fler böcker bearbetas nu till lättläst svenska och många välkända författare skriver lättläst. Hur ser författarna själva på den språkliga utmaning som lättläst innebär? Och hur viktigt är läsning och läsförmågan för en demokrati? Syftet med lättläst är att även de som har läs- och skrivsvårigheter eller som är nya inför språket ska få tillgång till bra litteratur. Medverkar gör författarna Theodor Kallifatides, Arkan Asaad, Susanne Boll och Patrik Lundberg. Samtalet leds av Lina Nordstrand, förläggare och förlagschef.

 

Lättläst om identitet

Arkan Asaad och Patrik Lundberg är två av Sveriges främsta författare för unga vuxna. Båda har skrivit om hur det är hitta sig själv trots yttre påfrestningar eller inre tankar. De använder skrivandet som ett verktyg för att bearbeta men också inspirera och stärka andra som kanske är i liknande situationer. Här i samtal med Lina Nordstrand förläggare på Vilja förlag.

 

Lördag

 

Därför skriver vi lättläst

Katarina von Bredow och Magnus Ljunggren reder ut vad lättläst är, hur man skriver lättläst? och varför.