Så föddes Vilja

Ingen vuxen ska vara hänvisad till barnböcker!

Allt började med att jag träffade en sfi-lärare i Borås. Det var en tidig vår, året var 2010. Hon berättade att de på sfi ofta läste barnböcker för att träna språket. Barnböcker är ofta bra böcker, det är ju inte det det handlar om. Men om du är 35 år, nyanländ, och håller på att lära dig svenska så är det inte alltid särskilt stimulerande att läsa barnböcker.

Då fick jag idén till Vilja förlag. Det var uppenbart att det behövs fler förlag som ger ut lättlästa böcker för vuxna. Böcker som till sitt innehåll är relevanta för en vuxen person. Böcker som varken dumförklarar eller förlöjligar. Och självklart böcker som ger lust att läsa. Ger lust att vilja utveckla sitt språk.

Med Vilja kan man lära sig att läsa

Jag bestämde mig där och då för att starta Vilja förlag. Men jag var inte ensam.Jag tog kontakt med sfi-lärare. Med bibliotekarier. Med personal inom äldreomsorgen. Snackade med specialpedagoger. Och lärare på Komvux. Givetvis också med nyanlända. Med potentiella läsare.

Nej, jag startade inte Vilja ensam. Jag startade Vilja tillsammans med er. Jag var, och är fortfarande, helt övertygad om att allt går, bara man vill. Men jag vet att man behöver hjälp. Man kan inte göra allt själv. Så faktum är att vilja inte bara är sprunget ur en Vilja, utan ur många Viljor.

Lättläst för livet

Vårt syfte är att ge ut böcker som väcker läslust och öppnar dörren till nya världar. Vi vet att läsning gör att vi utvecklar vårt språk. Med språkets hjälp kan vi sätta ord på tankar och känslor, göra vår röst hörd och bli aktiva medborgare i ett demokratiskt samhälle.

Viljas övertygelse

I dag är vi många som på olika håll och på olika sätt arbetar med lättläst. Vilja har en övertygelse. Alla måste lära sig läsa. Genom att läsa utvecklar man sitt språk. Och språket är viktigt för att kunna göra sin röst hörd. Och som sagt, vi är inte ensamma. Ni är inte ensamma.

Tillsammans är vi länkar i en lång kedja som inser värdet av att ge varje individ det språk som behövs för att bli en aktiv medborgare i ett demokratiskt samhälle.

Låt oss snacka om lättläst!

Hör gärna av er till oss om ni vill diskutera lättläst, litteratur eller integration. Tillsammans kan vi göra det lättlästa utbudet ännu bättre och på så sätt stärka språkförmågan i samhället.

Lina Nordstrand, grundare av Vilja förlag
[email protected]