Konkret vägledning i arbetet med lättläst

Böcker du inspiration och tips hur du kan jobba med lättläst skönlitteratur på din skola eller ditt bibliotek? VILJA GUIDE är en samling inspirerande guider för dig som vill jobba med lättläst skönlitteratur i undervisningen eller genom boksamtal. Guiderna tar fasta på hur du kan arbeta med läsförståelse och språkutveckling med utgångspunkt i lättläst litteratur och ger konkreta lektionstips till dig som jobbar med lättläst i skolan eller på biblioteket.

Guiderna passar för dig som jobbar på grundskola, gymnasie, vuxenutbildningen, bibliotek, Sfi eller bedriver studiecirklar.

Guide till boksamtal för alla 
– arbeta med lättläst i boksamtal på skola och bibliotek.

Guide till boksamtal för SFI och SVA
– arbeta med lättläst som verktyg för språkinlärning.

Guide till lättlästa bilderböcker
– arbeta med bild och text i språkutvecklande syfte.