Viljas böcker på flera språk!

Flera av Nypons och Viljas lättlästa böcker finns nu översatta till arabiska, dari, tigrinska och somaliska. Detta för att kunna erbjuda lättlästa och riktigt bra berättelser som utspelar sig i en svensk kontext.

Varför ger vi ut böcker på andra språk än svenska?
Genom att översätta våra egna böcker – som alla har en handling som utspelar sig i Sverige – får läsaren chans att via sitt eget språk närma sig och komma in i den svenska kulturen.

Böckerna kan användas på olika sätt för att göra det lättare att läsa böcker på svenska. Att först läsa en bok på sitt modersmål och sedan läsa den på svenska skapar förförståelse för handlingen och personerna vi möter i berättelsen. Läsningen på svenska underlättas på så sätt. Boken på modersmålet kan läsas parallellt med den svenska boken i en klass, eller så kan eleverna läsa samma bok på sina respektive modersmål och diskutera den på svenska.

Möter behovet av böcker på modersmålet
Våra böcker ingår ofta i en serie och efter att ha läst en bok på svenska är det lättare för läsaren att gå vidare till nästa bok i serien och på så sätt bygga upp sin läsning och det svenska språket, bok för bok. Vår förhoppning är att mångspråksböckerna ska kunna stärka läsarens identitet och grunden för att lära sig ett nytt språk.

Om du har frågor eller synpunkter på vår mångspråkiga utgivning, är du välkommen att kontakta Henny Holmqvist, redaktör för mångspråksutgivningen på henny@nyponforlag.se.

Se alla våra mångspråksböcker här.