Viljas lättlästnivåer - Varför en nivåindelning?

Hur lätt är en lättläst bok? Många pedagoger och bibliotekarier ställer sig frågan. Det handlar ju om att finna rätt bok till rätt läsare. Det är inte bara innehållet som ska väcka läslust. Den språkliga nivån ska också vara anpassad efter läsarens förmåga. Inte för lätt, men definitivt inte för svår.

Vilja förlag har delat in alla sina lättlästa böcker i fem olika nivåer. X-Small är den lättaste, sedan följer följer Small, Medium, Large och X-Large. Varje nivå innebär en ökad utmaning för läsaren.

De som kämpar med sin läsning har många misslyckanden bakom sig. De har blivit uppmanade att läsa ointressanta och alltför svåra böcker. De har tappat tron på att en bok har något att erbjuda dem. ”Varför ska jag läsa den?” När man som lärare eller bibliotekarie kommer med en lättläst bok, så har man inte så många chanser kvar. Den här boken måste verkligen vara rätt!

Vilja förlag har en förhoppning om att kunna hjälpa till och vägleda i sökandet efter en lättläst bok på lämplig nivå. Därför har vi nivåindelat alla våra titlar. Nivåindelningen ger främst en uppfattning om bokens svårighetsgrad. Om boken till sitt innehåll är lämplig, avgörs ju av läsarens egna intressen.

Kännetecken

Nivå X-Small

 • Det här är bilderböcker för vuxna.
 • De är illustrerade och har ibland lite text. Ibland är det bara glosor.
 • Bra för den som läser A-kurs och B-kurs på Sfi.
 • Böckerna fungerar bra för analfabeter.
 • De används också på Lärvux.
 • Vardagsnära ord, ofta substantiv eller verb.
 • Om det finns meningar är de enkla och vanliga. Framför allt huvudsatser.
 • Finns det bindeord är det de allra vanligaste som ”och” eller ”men”.
 • Luftig grafisk form – om det är text är det glest mellan raderna och breda marginaler.
 • Cirka 20 sidor.
 • Texterna handlar om vardagen.
 • Tanken är att man oberoende av exempelvis utbildningsbakgrund, kultur eller läsförmåga ska kunna ta till sig en berättelse. I princip utan att kunna läsa.
 • Klicka här för Viljas svenska böcker i kategorin X-Small


Nivå Small

 • Extremt lite text på varje sida.
 • Bra för den som läser B-kurs på Sfi.
 • Enkla och vanliga meningar.
 • Framför allt huvudsatser.
 • Enstaka meningar med orden ”och” och ”men” finns.
 • Enstaka meningar med omvänd ordföljd kan finnas.
 • Luftig grafisk form, lite glesare mellan raderna, bredare marginaler.
 • Cirka 30 sidor.
 • Texterna handlar om vardagen.
 • Målet ska vara att ha läst en hel bok, från pärm till pärm. Då väcks lusten att läsa ytterligare en bok.
 • Klicka här för Viljas svenska böcker i kategorin Small


Nivå Medium

 • Vardagsnära språk, text i korta stycken med kort radlängd.
 • Går mot längre löpande text, fortfarande väldigt lättläst.
 • Skildrar ofta situationer som är lätta att känna igen sig i.
 • Fokuserar på händelseförlopp snarare än miljö- och personbeskrivningar.
 • Passar den som är i slutet på B-kurs och början på C-kurs på Sfi.
 • Passar också på daglig verksamhet.
 • Lite svårare text men fortfarande främst huvudsatser.
 • Det finns”och”,”men” samt andra vanliga konjunktioner.
 • Det finns meningar som talar om tid och plats.
 • Ibland förekommer omvänd ordföljd.
 • Cirka 40 sidor.
 • Texter som handlar om vardagen, samhället och arbetslivet
 • Klicka här för Viljas svenska böcker i  kategorin Medium


Nivå Large

 • För den som kan läsa, men kanske inte så gärna och inte så mycket.
 • Språket består av välkända ord och uttryck.
 • Handlingen är kronologisk och väldisponerad.
 • Det finns person- och miljöbeskrivningar.
 • Begränsat antal karaktärer.
 • Bra för den som snart är klar med C-kurs eller i början på D-kurs på Sfi.
 • Lite längre och svårare meningar.
 • Det finns bisatser, men det mesta är huvudsatser.
 • Det förekommer omvänd ordföljd.
 • Läsaren får möta en del nya ord och uttryck.
 • Cirka 60 sidor.
 • Texterna handlar om vardagen men kanske inte just läsarens vardag.
 • Klicka här för Viljas svenska böcker i kategorin Large


Nivå X-Large

 • Fortfarande lättläst.
 • Ofta indelade i kapitel.
 • För den som kommit igång med sin läsning men ändå behöver lättlästa böcker.
 • Innehåller något svårare namn, ord och uttryck samt längre meningar.
 • Mer sammansatt handling.
 • Bra för den som läser D-kurs på Sfi eller precis har börjat med Sva på grundläggande nivå.
 • Läsaren har ett bra svenskt ordförråd men behöver lättare grammatik.
 • Läsaren kan läsa lite längre och svårare ord.
 • Läsaren kan läsa meningar med både huvudsats och bisats.
 • Mer variation i språket.
 • Cirka 100 sidor.
 • Texterna handlar om samhället, kulturen och livet – men det är fortfarande ett innehåll nära läsarens vardag.
 • Klicka här för Viljas svenska böcker i kategorin X-Large