Det här är Viljas lättlästnivåer

Hur lätt är en lättläst bok? Många pedagoger och bibliotekarier ställer sig frågan. Det handlar ju om att finna rätt bok till rätt läsare. Det är inte bara innehållet som ska väcka läslust. Den språkliga nivån ska också vara anpassad efter läsarens förmåga. Inte för lätt, men definitivt inte för svår.

Vilja förlag har delat in alla sina lättlästa böcker i fem olika nivåer. X-Small är den lättaste, sedan följer följer Small, Medium, Large och X-Large. Varje nivå innebär en ökad utmaning för läsaren.

De som kämpar med sin läsning har många misslyckanden bakom sig. De har blivit uppmanade att läsa ointressanta och alltför svåra böcker. De har tappat tron på att en bok har något att erbjuda dem. ”Varför ska jag läsa den?” När man som lärare eller bibliotekarie kommer med en lättläst bok, så har man inte så många chanser kvar. Den här boken måste verkligen vara rätt!

Våra lättlästnivåer
Vilja förlag har en förhoppning om att kunna hjälpa till och vägleda i sökandet efter en lättläst bok på lämplig nivå. Därför har vi delat in våra böcker efter nivå. Nivåindelningen ger främst en uppfattning om bokens svårighetsgrad. Om boken till sitt innehåll är lämplig, avgörs ju av läsarens egna intressen.

Nivåerna skiljer sig om det är en bok på svenska, respektive på något annat språk. Här hittar du våra nivåindelningar:

Lättlästnivåer för böcker på svenska.

Lättlästnivåer på andra språk.