Lättläst är en världsfråga

Att läsförståelse är viktigt vet ju alla. Men det gäller givetvis inte bara den svenska läsförståelsen. I synnerhet idag är det viktigt att också läsa bra på engelska.

Därför kommer Vilja förlag nu med en utgivning av lättläst litteratur på engelska. Vår ambition har varit att hitta engelska böcker som ligger nära vår svenska utgivning.

Alla böcker är inköpta från våra systerförlag i bland annat England, USA och Kanada. Det är förlag som liksom Nypon och Vilja är specialiserade på lättläst litteratur och som delar såväl våra tankar kring lättläst som vår värdegrund.

För oss på Vilja är det fantastiskt att se att lättläst inte bara är en fråga i Sverige – det är i allra högsta grad ett begrepp som är etablerat långt utanför Sveriges gränser.

Liksom vi här i Sverige möter er, engagerade pedagoger och bibliotekarier, som dagligen jobbar för att varje läsare får en bok på sin nivå vittnar våra utländska kollegor om samma engagemang, världen över. Häftigt! Eller hur?

Vi vill gärna få in tankar från er kring hur vi kan utveckla det engelska sortimentet och göra det ännu bättre. Så tveka inte att återkomma till oss med synpunkter eller tips på vad som saknas.

Kontakta Henny Holmqvist, redaktör för det engelska sortimentet på henny@nyponforlag.se

Vill du ha mer information om vårt engelska sortiment kan du mejla din postadress till info@viljaforlag.se så skickar vi vår nya katalog helt kostnadsfritt! Du kan också läsa katalogen digitalt här.