Lättläst på andra språk

Att läsförståelse är viktigt vet ju alla. Men det gäller givetvis inte bara den svenska läsförståelsen. I synnerhet idag är det viktigt att också läsa bra på andra språk.

Därför ger Vilja och Nypon förlag ut lättläst litteratur på engelska för barn, unga och vuxna. Vi ger dessutom ut böcker på de vanligaste skolspråken – tyska, spanska och franska.

Alla böcker är inköpta från våra systerförlag runt om i världen. Vår ambition har varit att hitta böcker som ligger nära vår svenska utgivning. Det är förlag som liksom Vilja och Nypon är specialiserade på lättläst litteratur och som delar såväl våra tankar kring lättläst som vår värdegrund.

För oss är det fantastiskt att se att lättläst inte bara är en fråga i Sverige – det är i allra högsta grad ett begrepp som är etablerat långt utanför Sveriges gränser.

Lättläst på mångspråk
Flera av Viljas och Nypons lättlästa böcker finns också översatta till arabiska, dari, tigrinska, pashto och somaliska. Detta för att kunna erbjuda lättlästa och riktigt bra berättelser som utspelar sig i en svensk kontext. Nu kan du som lärare eller bibliotekarie ge läsarna böcker på deras eget modersmål.

Böckerna kan också fungera som en bro in i det svenska språket, och används på olika sätt för att göra det lättare att läsa böcker på svenska. Att först läsa en bok på sitt modersmål och sedan på svenska skapar förförståelse för handlingen och personerna vi möter i berättelsen. Läsningen på svenska underlättas på så sätt.

Alla böcker hittar du i vår nya katalog Lättläst på mångspråk, engelska och andra skolspråk. Mejla [email protected] för att beställa ett kostnadsfritt exemplar. Eller anmäl dig via vårt formulär här.

Om du har frågor eller synpunkter på vår utgivning på mång- och skolspråk, är du välkommen att kontakta förläggare Henny Holmqvist, på [email protected].