Vad är lättlästa böcker?

Vilja förlags böcker vänder sig till unga vuxna och vuxna som av olika skäl har svårt att läsa. Böckerna ger fler personer möjlighet att ta del av skönlitterära böcker. 

Men att läsa lättlästa ger inte bara ett språk, böckerna ger också möjlighet att ta del av andra människors tankar och känslor. På så sätt får vi en ökad förståelse för dem som finns runt omkring oss. Tack vare att vi läser blir vi helt enkelt mer toleranta – och klokare. En lättläst bok kan dessutom vara bron från att inte läsa till att bli en god läsare.

Det finns olika skäl till varför man har svårt att läsa
Ett skäl kan vara att man är ny inför svenska språket. Men det är inte bara för nya svenskar som lättlästa böcker behövs, det är lika mycket för alla som har svårt att läsa en traditionell bok. Det kan vara alltifrån att man hade det så tufft hemma när man växte upp, att man inte riktigt klarade av sin skolgång. Att man har koncentrationssvårigheter, att man har en lättare utvecklingsstörning eller att man helt enkelt aldrig har fattat att böcker kan vara någonting som passar en.

Här är en lista på några grupper i samhället som kämpar extra med att bli goda läsare och alltså behöver lättlästa texter:

  • Barn, ungdomar och vuxna som håller på att lära sig läsa, eller har svårt att lära sig läsa.
  • Barn, ungdomar och vuxna som har koncentrationssvårigheter som ADHD
  • Barn, ungdomar och vuxna som har neuropsykiatriska störningar som autism eller Asperger
  • Barn, ungdomar och vuxna med en utvecklingsstörning
  • Barn, ungdomar och vuxna med hörselnedsättning
  • Barn, ungdomar och vuxna med en språkstörning
  • Barn, ungdomar och vuxna som är läsovana
  • Barn, ungdomar och vuxna som har en annan språklig och kulturell bakgrund än svensk

 

Vill du veta mer om lättläst kan du läsa Monica Reichenberg och Ingvar Lundbergs gemensamma bok Vad är lättläst? Därifrån är även den här listan tagen Ladda ner boken här

Hör gärna av dig direkt till oss med dina frågor om just lättläst!