Viljas filosofi

Vilja förlag har en övertygelse. Alla barn, unga och vuxna måste lära sig läsa. Genom att läsa utvecklar vi vårt språk. Med språkets hjälp kan vi sätta ord på våra tankar och känslor. Därmed kan vi göra vår röst hörd och blir aktiva medborgare i ett demokratiskt samhälle.

Vilja förlag vänder sig till vuxna som av olika skäl har svårt att läsa. Ett av dem skälen kan vara att man inte har svenska som första språk eller har kommit till Sverige som flykting. Men det är inte bara för nyanlända som lättlästa böcker behövs, det är lika mycket för alla andra som har svårt att läsa en traditionell bok. Det kan vara alltifrån att man hade det så tufft hemma när man växte upp, att man inte riktigt klarade av sin skolgång. Att man har koncentrationssvårigheter, att man har en lättare utvecklingsstörning, eller att man helt enkelt aldrig har fattat att böcker kan vara någonting som passar en.

Att läsa böcker ger inte bara ett språk, vi får också möjlighet att ta del av andra människors tankar och känslor. På så sätt får vi en ökad förståelse för dem som finns runt omkring oss. Tack vare att vi läser blir vi helt enkelt mer toleranta – och klokare.

En lättläst bok kan vara bron från att inte läsa till att bli en god läsare.