Lättlästnivåer på svenska

För att underlätta för dig att hitta rätt bok till rätt läsare finns det i anslutning till varje titel en nivåangivelse. Här hittar du våra nivåindelningar för alla lättlästa böcker på svenska:

Nivå X-Small

 • Bilderböcker för unga vuxna och vuxna.
 • Böckerna har illustrationer eller fotografier.
 • Lite text och enkel meningsbyggnad.
 • Vardagsnära ord, ofta substantiv eller verb.
 • Om det finns meningar är de enkla och vanliga. Framför allt huvudsatser.
 • Finns det bindeord är det de allra vanligaste som ”och” och ”men”.
 • Luftig grafisk form–glest mellan raderna och breda marginaler.
 • Texterna handlar om vardagen. Oberoende av utbildningsbakgrund, kultur eller läsförmåga ska alla kunna ta till sig berättelsen.
 • För Studieväg 1: kurserna A och B på Sfi.
 • För Svenska från dag ett och Vardagssvenska.
 • Böckerna fungerar bra för analfabeter.
 • Cirka 20 sidor.

Se alla böcker i lättlästnivå X-Small här.

Nivå Small 

 • Enkla och vanliga meningar.
 • Framför allt huvudsatser.
 • Enstaka meningar med omvänd ordföljd kan finnas.
 • Finns det bindeord används oftast ”och” och ”men”.
 • Luftig grafisk form–glest mellan raderna och breda marginaler.
 • Texterna handlar om vardag.
 • För Studieväg 1och 2: B-kurs på Sfi.
 • Böckerna fungerar för Vardagssvenska och Svenska från dag ett.
 • Cirka 30 sidor.

Se alla böcker i lättlästnivå Small här.

Nivå Medium 

 • Vardagsnära språk.
 • Text i korta stycken med kort radlängd.
 • Framför allt huvudsatser.
 • Ibland förekommer omvänd ordföljd.
 • Vanliga konjunktioner som”och”och ”men”.
 • Meningar som talar om tid och plats.
 • Texter som handlar om vardag, samhället och arbetslivet.
 • Fokuserar på händelseförlopp snarare än miljö- och personbeskrivningar.
 • Skildrar situationer som är lätta att känna igen sig i.
 • Studieväg 2; slutet på B-kurs och C-kurs på Sfi.
 • Cirka 40 sidor.

Se alla böcker i lättlästnivå Medium här.

Nivå Large

 • Språket består av välkända ord och uttryck.
 • Flera nya ord och uttryck.
 • Längre och svårare meningar än nivå Medium.
 • Det finns bisatser, men det mesta är huvudsatser.
 • Omvänd ordföljd förekommer.
 • Handlingen är kronologisk och väldisponerad.
 • Begränsat antal karaktärer.
 • Det finns person- och miljöbeskrivningar.
 • Studieväg 2: C-kurs på Sfi.
 • Studieväg 3: C-kurs eller början av D-kurs på Sfi.
 • Texterna handlar om vardagen men kanske inte just läsarens vardag.
 • För den som kan läsa, men kanske inte så gärna och inte så mycket.
 • Cirka 60 sidor.

Se alla böcker i lättlästnivå Large här.

Nivå X-Large

 • För den som kommit igång med sin läsning men ändå behöver lättlästa böcker.
 • Läsaren har ett bra svenskt ordförråd men behöver lättare grammatik.
 • Längre meningar.
 • Både huvudsatser och bisatser.
 • Längre och svårare ord än nivå Large.
 • Innehåller något svårare namn, ord och uttryck.
 • Större persongalleri.
 • Mer variation i språket än de lägre nivåerna.
 • Mer sammansatt handling.
 • Berättelserna handlar om samhället, kulturen och livet – men det är fortfarande ett innehåll nära läsarens vardag.
 • Studieväg 3: C-kurs och D-kurs på Sfi eller för Sva på grundläggande nivå.
 • Cirka 100-150 sidor.

Se alla böcker i lättlästnivå X-Large här.