Lättläst – för vem?

Det finns flera olika anledningar till att man har svårt att läsa. Vilja förlags syfte är att ta fram lättlästa böcker för vuxna som av olika anledningar har svårt att läsa. En stor läsekrets är personer som håller på att lära sig svenska språket.

Men det är inte bara för nya svenskar som lättlästa böcker behövs, det är lika mycket för alla andra som har svårt att läsa en traditionell bok. Det kan vara alltifrån att man hade det så tufft hemma när man växte upp, att man inte riktigt klarade av sin skolgång. Att man har koncentrationssvårigheter, att man har en lättare utvecklingsstörning eller att man helt enkelt aldrig har fattat att böcker kan vara någonting som passar en.

Här är en lista på några grupper i samhället som kämpar extra med att bli goda läsare och alltså behöver lättlästa texter:

  • Barn, ungdomar och vuxna som håller på att lära sig läsa, eller har svårt att lära sig läsa.
  • Barn, ungdomar och vuxna som har koncentrationssvårigheter som ADHD
  • Barn, ungdomar och vuxna som har neuropsykiatriska störningar som autism eller Asperger
  • Barn, ungdomar och vuxna med en utvecklingsstörning
  • Barn, ungdomar och vuxna med hörselnedsättning
  • Barn, ungdomar och vuxna med en språkstörning
  • Barn, ungdomar och vuxna som är läsovana
  • Barn, ungdomar och vuxna som har en annan språklig och kulturell bakgrund än svensk

 

Den här listan är tagen ur boken Vad är lättläst? Boken är skriven av Monica Reichenberg och Ingvar Lundberg. Den finns att ladda ner helt gratis från www.spsm.se.

Har du önskemål om ämnen, innehåll, svårighetsnivå, eller något annat som rör de lättlästa böckerna tar vi gärna emot dina förslag. Hör av dig till förläggare Lina Nordstrand, lina@viljaforlag.se.