Tips för att arbeta med lättläst i vardagen

Här hittar du guider som på olika sätt kompletterar undervisningen. Guiderna är framtagna med hjälp av flera olika pedagoger, beroende på vilken undervisningen de vänder sig till. Syftet med guiderna är att de ska underlätta för dig som pedagog att jobba med Viljas skönlitterära titlar mer integrerat i undervisningen.

Ladda ner guiden Arbeta med skönlitteratur på SFI.

Ladda ner guiden Arbeta med skönlitteratur på Språkintro.

Ladda ner guiden Bilden och berättelsen – arbeta med bilderböcker.

Ladda ner guiden Boksamtal med Feelgoodbibliotekarien.

Ladda ner guiden Make the most of your reading.

Ladda ner guiden Tips på hur du kan jobba med litteratur på SFI studieväg 3.

Ladda ner guiden Läsning av skönlitteratur på engelsklektionerna på språkintroduktion.

Har du tips på vilka guider vi borde ta fram, eller synpunkter på våra befintliga guider, får du gärna mejla förläggare Lina Nordstrand direkt på lina@viljaforlag.se