Arbeta med lättläst i vardagen

VILJA GUIDE är en samling inspirerande guider för dig som vill jobba med lättläst skönlitteratur i undervisningen eller genom boksamtal. Guiderna tar fasta på hur du kan arbeta med läsförståelse och språkutveckling med utgångspunkt i lättläst litteratur och ger konkreta lektionstips till dig som jobbar med lättläst i skolan eller på biblioteket.

Guiderna passar för dig som jobbar på grundskola, gymnasie, vuxenutbildningen, bibliotek, Sfi eller bedriver studiecirklar.

Guide till boksamtal för alla 
– arbeta med lättläst i boksamtal på skola och bibliotek.

Guide till boksamtal för SFI och SVA
– arbeta med lättläst som verktyg för språkinlärning.

Guide till lättlästa bilderböcker
– arbeta med bild och text i språkutvecklande syfte.

Vill du få fler tips på hur du kan jobba me lättläst skönlitteratur? Här hittar du guider i pdf-format som på olika sätt kompletterar undervisningen. Guiderna är framtagna med hjälp av flera olika pedagoger, beroende på vilken undervisningen de vänder sig till.

Ladda ner guiden Boksamtal med Feelgoodbibliotekarien.

Ladda ner guiden Make the most of your reading.

Ladda ner guiden Arbeta med skönlitteratur på Språkintro.

Ladda ner guiden Läsning av skönlitteratur på engelsklektionerna på språkintroduktion.

Har du tips på vilka guider vi borde ta fram, eller synpunkter på våra befintliga guider, får du gärna mejla förläggare Lina Nordstrand [email protected]