Sascha Granberg och Emiliano Strauss

Journalisterna Emiliano Strauss och Sascha Granberg har skrivit Att vänta på besked. Den är uppdelad i två delar. En skönlitterär del där läsaren får följa berättelsen om Amala, som är nyanländ från Syrien och går igenom Arbetsförmedlingens etableringsplan. Och en mer faktabaserad del som bland annat innehåller en ordlista och ett försök till att lyfta fram vissa viktiga skyldigheter och rättigheter.

För att skriva boken Att vänta på besked har journalisterna bland annat haft kontakt med Syriska föreningen. Där träffade de människor som precis kommit till Sverige och stod inför att försöka starta sina liv här. För vissa innebar det en kontakt med Arbetsförmedlingen. En kontakt som ofta kunde vara frustrerande.

– Amalas väg är nästan för perfekt och framför allt ovanlig, om inte osannolik. Men vi ville berätta processen som en nyanländ kan gå igenom hos Arbetsförmedlingen så långt som möjligt och det försöker vi göra genom historien om Amala, säger Sascha Granberg.

För en nyanländ som, precis som Amala, får stanna i Sverige med anledning av ett skyddsbehov, har Arbetsförmedlingen särskilda insatser. Myndigheten erbjuder bland annat en etableringsplan som ska vara en framtidsplan som baserar sig på individen utifrån önskan och möjlighet. Men majoriteten av de som söker jobb går inte via Arbetsförmedlingen.

– Det är nog lättare och kanske mer effektivt att söka jobb på egen hand, med cv själv eller går via kontakter. Det lär ju vara ganska svårt för många som nyss blivit av med både hem och familjemedlemmar att sätta sig in i ett nytt myndighetssystem. Samtidigt som du ska lära dig språket, säger Emiliano Strauss.

Trots det tycker både Sascha och Emiliano att förklaringen av Arbetsförmedlingen och etableringsplanen är på sin plats. Nyanlända har ofta kontakt med flera olika myndigheter, men ibland kan det byråkratiska systemet vara krångligt att sätta sig in i och utnyttja på bästa sätt. Boken Att vänta på besked är ett försök att underlätta den processen, och samtidigt utveckla läsarens språk.