Johanna Limme

Johanna Limme arbetar som lärare och har tidigare skrivit både moderna och historiska deckare. Tillsammans med Martin Palmqvist har hon skrivit Simon Eldfeldt-serien, utgivna på Kabusa böcker och Massolit förlag samt Torgny Palm-serien, utgivna på Mälaröbörsens förlag.

Läs en intervju med Johanna Limme här.