Johanna Immonen

Johanna Immonen bor i Stockholm och är lärare i svenska som andraspråk. När hon började som lärare tyckte hon att det var svårt att hitta lättläst skönlitteratur som hon kunde använda i sin undervisning. Hon började därför själv skriva lättlästa böcker, som hon läste upp i klassrummet. Böcker som handlade om ungdomars vardag och om kärlek.

Läs en intervju med Johanna Immonen här.