Ewa Christina Johansson

Ewa Christina Johansson är född 1964 och uppväxt i Västervik. Sedan dess har hon bott i många delar av landet. Hon har studerat bland annat historia, svenska och informationskunskap på universitetet, men det är författare hon jobbar som. Ewa Christina Johansson är en väletablerad författare och mästare på att skriva rysligt spännande böcker.

På Vilja förlag har Ewa Christina Johansson gett ut Svart lack.

Läs en intervju med Eva Christina Johansson här.

Besök Eva Christinas hemsida.