Emma-Ida Johansson

Emma-Ida Johansson arbetar som bibliotekarie på vuxenutbildningen, men är också författare. Inspiration till hennes eget skrivande får hon från sina elever och deras berättelser. Hon tycker det är viktigt att alla ska kunna få en läsupplevelse oavsett vilken nivå man befinner sig.

Läs en intervju med Emma-Ida Johansson här.