Att skapa läslust och träna läsförståelse – stöd vid distansundervisning

Hjälp dina elever att träna läsförståelse vid distansundervisning. Maria Heimer, skolbibliotekarien, läraren och författaren, ger fem snabba tips som stöd i ditt arbetet.

 

1. Använd ”veckans författare”

Välj ut en lättläst författare och tipsa om några böcker som författaren skrivit. Det kan till exempel vara veckans eller månadens författare beroende på hur många författare du önskar tipsa om. Annelie Drewsen, Christina Wahldén och Mårten Melin har skrivit flera lättlästa böcker som uppskattas av många läsare. Du kan tipsa om författaren och dess böcker genom att till exempel skapa en digital tankekarta med hjälp av Popplet, som finns både som app och online. Eleverna kan sedan skapa egna digitala tankekartor för att till exempel återberätta innehållet i boken eller böckerna som de läst. De kan också få i uppdrag att leta person- eller miljöbeskrivningar.


2. Digital bokcirkel inspirerar till läslust!

Skapa en digital bokcirkel via exempelvis Facebook eller Google Classroom. Eleverna kan antingen läsa samma titel eller olika titlar. Skriv några frågor som inspirerar eleverna till att diskutera sina böcker, till exempel: Var det någon person i boken som du tyckte om? Vem i så fall och varför? Skulle det som händer i boken kunna hända i verkligheten? Motivera ditt svar. Om du hade fått hitta på en titel till boken, vilken titel hade du valt då? Om du fick ändra på något i boken, vad hade du ändrat på då?


3. Få stöd i din planering med vårt arbetsmaterial

Till Vilja förlags böcker finns arbetsmaterial att ladda ner kostnadsfritt. Materialet går både att skriva ut och att ladda ner till sin dator. Materialet är enkelt att hitta genom att titlarna står i alfabetisk ordning. Arbetsmaterialet består bland annat av läsförståelsefrågor. Till en del av böckerna är frågorna indelade i tre kategorier: på, mellan och bortom raderna, vilket underlättar för elever som behöver extra stöd. Vårt kostnadsfria arbetsmaterial finns att hämta här.

! Tips på hur du kan arbeta med arbetsmaterialet

Ett digitalt verktyg som passar fint för att ställa frågor och skriva svar är Padlet som är en interaktiv skrivtavla. Padlet finns både online och som app. För att kunna arbeta med Padlet, krävs ett konto. Det skapas enkelt med hjälp av en e-postadress, ett Facebook- eller Googlekonto. Alla användare måste skapa varsitt konto. Skapa sedan en kortlänk som du kan dela med dina elever. Tänk på att i inställningarna välja att användarna ska kunna skriva, så att de kan besvara frågorna. Du kan också välja hur det som skrivs på tavlan ska placeras. Det kan antingen placeras fritt eller på ett bestämt sätt. Utgå från frågorna i arbetsmaterialet och skriv in några utvalda frågor på skrivtavlan. Därefter kan eleverna besvara frågorna efterhand som de läst klart boken. Skrivtavlorna går att spara och sedan använda vidare i undervisningen.


4. Pedagogiska tips till boksamtal

Ett sätt att arbeta med läsförståelse och få eleverna att reflektera över det lästa är att använda sig av Aidan Chambers samtalsmodell. Modellen består av fyra grundfrågor som alla inleds med Jag undrar …

  • vad du tyckte om i boken?
  • vad du inte tyckte om i boken?
  • om det var något som du inte förstod?
  • om du kan se några mönster eller kopplingar, det vill säga finns det något som hänger samman eller som upprepas vid flera tillfällen?

 

För att hjälpa eleverna att strukturera arbetet, kan de få en tabell med fyra kolumner: gillar, ogillar, frågetecken och kopplingar/mönster. Elever som läst samma titel, kan sedan samtala digitalt om boken med utgångspunkt från tabellen.


5. Reflektion ökar läsförståelsen

Ett annat sätt att få eleverna att reflektera över det lästa är att arbeta med Citat och tanke. Eleverna får då i uppgift att välja några citat ur boken som de läser. Utifrån citaten ska de sedan skriva sina tankar. Till hjälp kan eleverna få en tabell med två kolumner, i den ena skriver de citaten och i den andra sina tankar. Respektive kolumn har lika många rader som antal citat som eleverna ska skriva. Eleverna kan också få några inledningsfraser till hjälp för att formulera sina tankar:

  • Om det här hade hänt mig …
  • Jag blir nyfiken på …
  • Det här fick mig att tänka på …

 

Även här kan de dela med sig av sina citat och tankar digitalt, till exempel med hjälp av Padlet.

 


Maria Heimer är skolbibliotekarien, läraren och författaren som i flera år arbetat som utvecklingspedagog med fokus på läsfrämjande insatser i förskola och skola. Hon utsågs till ”Årets skolbibliotekarie” 2008 och skolbiblioteket som hon arbetade på utsågs 2009 till ”Årets skolbibliotek”.

Maria Heimer har bland annat skrivit böckerna Grej of the day förskolaHögläsning i förskolan – Vägledning till litteraturen, Högläsning – läsutveckling från teori till praktik och Normkreativitet i barn- och ungdomslitteraturen.