Böcker på 11 olika språk!

Det är på vårt modersmål som vi formulerar tankar och känslor och skapar vår identitet. Genom att läsa skönlitteratur på modersmålet stärker man det språket i grunden och skapar bra förutsättningar för både ett andra och tredje språk. Därför översätter vi våra svenska lättlästa böcker till engelska och mångspråk för att kunna erbjuda en bra väg in i både modersmålet och ett nytt språk.

 

Engelska

Engelska är ett världsspråk som talas av upp emot en miljard människor. Därför är det värdefullt att få en chans att ta till sig språket, också om man har läs- och skrivsvårigheter.

 

Franska, spanska och tyska

Läsning av skönlitteratur tränar flera färdigheter som kursplanen inom moderna språk talar om. Därför har vi nu böcker på flera av de så kallade skolspråken.

 

Arabiska

Arabiska talas av cirka 450 miljoner människor
i världen. Enligt forskaren Mikael Parkvall är arabiska det näst största modersmålet i Sverige.

 

Dari

Dari är namnet på den variant av persiska som talas i Afghanistan av cirka 13 miljoner människor.

 

Persiska

Persiska talas främst i Iran där det är statsbärande språk och modersmål för cirka 70 procent av befolkningen.

 

Pashto

Pashto är det officiella språket i Afghanistan (tillsammans med dari) och Pakistan. Det talas av 40-60 miljoner människor.

 

Tigrinska

Tigrinska talas i Eritrea och Etiopien av cirka 9 miljoner människor. Det kallas också tigrinja, den amhariska benämningen på tigrinska som talas i Etiopien.

 

Somaliska

Somaliska är idag det tredje största språket i den svenska grundskolan. Det talas i världen av 20-25 miljoner människor.

 

Polska

Polska är det officiella språket i Polen. I Sverige är polska modersmål till cirka 76 000 människor. Nu satsar vi på polska!

Vill du se hela vårt sortiment med böcker på andra språk än svenska för barn, unga och vuxna? Då ska du beställa vår nya flerspråkskatalog. I den presenterar vi vår utgivning med böcker på engelska, skolspråk och mångspråk.