Lättlästdagen 2018

Lättlästdagen 2018 är en nyttig heldag för dig som arbetar med unga och vuxna som av olika skäl har behov av lättläst eller som på andra sätt behöver stärkas i sin språkutveckling. Dagen ger dig handfasta råd och inspiration att ta med dig in i vardagen på jobbet.

Kompetensutveckling och senaste forskningen om språkinlärning och lättläst.

Föreläsare som Jenny Jägerfeld, Sara Lövenstam och Negra Efendić talar om läsning mot ohälsa, första mötet med svenskan och om konsten att skriva lättläst. Dessutom – vägar för att bygga läsglädje och skapa lässtrategier, hjärnan och läsning, offentligt språk, djupläsning och mycket mer.