Mobile Menu

Möt Viljas författare

Christina Wahldén

Christina Wahldén är författaren och journalisten som med sina lättlästa böcker berör tunga ämnen. Hennes böcker har ofta en tydlig demokratisk inriktning, med fokus på att man ska kunna bli en del av samhället. Bland annat har hon tillsammans med Annelie Drewsen skrivit den lättlästa boken Lever du?

Läs mer om Christina här 

Vill du ha vår katalog?

Viljas vårmagasin är fyllt med lättlästa nyheter. Får du inte vår katalog? Då kan du beställa den genom att mejla till info@viljaforlag.se, eller genom vår nyhetsanmälan.

Du kan också läsa den digitalt här.

Ny handbok i integration

Lilla integrationshandboken för företag ger 44 konkreta tips på hur företag och verksamheter kan jobba för att öka mångfalden inom företaget och på så sätt också bidra till integra­tionen.

Läs mer om boken här »

Lättläst på engelska för alla

Att läsförståelse är viktigt vet ju alla. Men det gäller ju inte bara den svenska läsförståelsen. Idag är det också viktigt att läsa bra, och givetvis kunna reflektera kring det man läser, på engelska. Därför kommer Nypon och Vilja med en gemensam utgivning av lättläst litteratur på engelska.

Är du intresserad av vår engelska katalog? Mejla din adress till info@viljaforlag.se eller läs katalogen digitalt här.

Visa lättlästa böcker på engelska

Nyhet! Lärvux-magasinet

Är du intresserad av böcker som vänder sig till unga vuxna och vuxna i behov av särskilt stöd? Nu har vi samlat alla böckerna i ett nytt magasin. Beställ genom att mejla till info@viljaforlag.se.

Du kan också läsa den digitalt här.

Arbetsmaterial till alla böcker

Till alla Vilja förlags svenska böcker finns ett arbetsmaterial som kompletterar boken. Ladda ner materialet kostnadsfritt på Viljas hemsida.

Gå till  arbetsmaterialet »