Mobile Menu

Bilderböcker med vuxen ton

Illustrerat för vuxna

Illustrerade böcker är ofta den första introduktionen till läsning – men för vuxna är det viktigt att också kunna läsa bilderböcker med en vuxen ton. Genom lättlästa bilderböcker kan alla ta till sig en berättelse. Den lätta texten och bilderna – som också ger stöd i läsningen – ger en lockande väg in i språket.

Se fler bilderböcker här

Ny katalog – ute nu!

Viljas höstmagasin är fyllt med lättlästa nyheter. Får du inte vår katalog? Då kan du beställa den genom att mejla till info@viljaforlag.se, eller genom vår nyhetsanmälan.

Du kan också läsa den digitalt här.

Det nya landet

Vad innebär det att vara en del av ett land? Det nya landet – berättelser om Sverige är en bok för alla som bor i Sverige, unga som gamla.

Läs mer om boken här »

Lättläst på flera språk

Missa inte vår utgivning med böcker på andra språk än svenska. Vi har dels lättläst litteratur på engelska för barn, unga och vuxna, dels böcker på de vanligaste skolspråken – tyska, spanska och franska. Vi översätter också våra befintliga böcker till arabiska, somaliska, tigrinska, dari och pashto.

Är du intresserad av vår flerspråksutgivning?  Mejla din adress till info@viljaforlag.se så skickar vi katalogen eller läs den digitalt här.

Visa alla nyheter här

Nyhet! Böcker för
Lärvux, LSS och särskolan

Är du intresserad av böcker som vänder sig till unga vuxna och vuxna i behov av särskilt stöd? Beställ magasinet genom att mejla till info@viljaforlag.se.

Du kan också läsa den digitalt här.

Arbetsmaterial till alla böcker

Till alla Vilja förlags svenska böcker finns ett arbetsmaterial som kompletterar boken. Ladda ner materialet kostnadsfritt på Viljas hemsida.

Gå till  arbetsmaterialet »